sigla

Politica de Confidențialitate

INTRODUCERE

Subscrisa,SC Mario Center – Business Corporation SRL, persoană juridică română, cu sediul în , cu adresa în București, Calea Moșilor, nr. 154, sector 2, e-mail: contact@cazaredeltadunarii.ro, telefon 0727.66.99.22, având nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului București J40/2899/2013, CUI RO 2886273, numită în continuare “Operatorul” / “Societatea” / „Compania”, este deținătoarea platformei cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ).
Ținând cont de faptul că Dvs., în calitate de Utilizator ( informații referitoare la această calitate găsiți în secțiunea „Termeni și condiții de utilizare” ), interacționați cu noi prin intermediul acestei platforme, vă prezentăm această notă de informare cu scopul de a vă explica ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu ele și cât timp le stocăm.
Prezenta notă de informare reprezintă Politica de confidențialitate și este în acord cu Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor („GDPR”) - intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României.
Politica de confidențialitate este supusă unor revizuri periodice asupra cărora veți fi informați prin publicarea pe site-ul cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro a ultimei versiuni.
Conform GDPR, prin accesarea site-ului nostru, cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) Dvs. aveți calitatea de „persoană vizată”, fapt care impune în sarcina noastră un set de obligații și vă conferă dvs. un set de drepturi, toate aceste aspecte fiind descrise în rândurile de mai jos, astfel că vă rugăm să citiți cu atenție prezentul înscris.
Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu deosebită atenție. Vă atragem atenția asupra faptului că raporturile juridice dintre noi ( SC Mario Center – Business Corporation SRL ) și Dvs. ( Utilizator ) sunt guvernate de regulile prevăzute în Termenii și Condițiile afișate pe site-ul nostru și la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizării sale.

Operatorul precizează ca nu va solicita și nu va primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.

Operatorul se angajează ca, prin natura activitații pe care o desfasoară, să trateze ca fiind confidențiale și să prelucreze cu buna credință și în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal ce i-au fost furnizate.
Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile Operatorului privind colectarea și utilizarea datelor Dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.
Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, Operatorul va proceda la actualizarea acestei notificari de confidențialitate pe măsură ce vor fi întreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidențialitate.
În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), Operatorul va notifica orice modificare și va solicita consimtamantul Dvs. suplimentar.

DEFINIȚII

Termenii folosiți vor avea urmatorul înțeles:
Date cu caracter personal - orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizica poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre locație, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identitații sale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea și modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.
Operator ( Societate / Companie ) - SC Mario Center – Business Corporation SRL, persoană juridică română, înregistrată la Reg. Com. București cu nr. J40/2899/2013, CUI 28862073, cu sediul în București, Calea Moșilor, nr. 154, sector 2, E-mail: contact@cazaredeltadunarii.ro, care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoană Împuternicită - persoană fizică / angajat sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.
Persoana interesată / vizată / Utilizator - persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare "Regulamentul GDPR", aplicabil din data de 25 mai 2018, Operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Aceasta norma juridica poate fi vizualizata prin accesarea urmatorului link:
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL CE LE PRELUCRĂM

- Date personale de identificare ( nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, dar și data nașterii, locul nașterii, vârsta, sex );
- De asemenea, putem să prelucrăm și date cu caracter personal privind educația și experiența profesională ( istoric educație și training, calificări, certificări, istoric privind locurile de muncă anterioare, istoric privind activitățile de voluntariat, aptitudini, competențe );
- Informații cu privire la imaginea persoanelor fizice ( poze );
- Informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa IP - internet protocol, obișnuințe, preferințe, comportament, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistem de operare, locație, cookies, preferințe de marketing, date de pe rețelele / platformele de socializare.
Datele personale descrise mai sus sunt prelucrate de subscrisa diferit, în funcție de activitatea dvs. pe site-ul nostru, respectiv vom colecta doar informații privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare atunci când aveți calitatea de vizitator ( doar vizitați pagina noastră web, fără a vă crea cont pe site-ul nostru. Aceste date le colectăm strict în scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor ce le oferim.
În momentul în care decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința Dvs. fiind temeiul colectării acestora.
Având în vedere faptul că site-ul cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) oferă utilizatorilor acces la resurse și instrumente online care includ oferte gratuite, servicii, etc. este necesar să urmărim în permanență preferințele acestora, dar și comportamenlut lor, pentru a le oferi o experiență cât mai apropiată nevoilor si cerințelor ce le au.
Autentificarea pe site-ul nostru se poate realiza și prin intermediul Facebook ori Google, astfel că toate datele cu caracter personal pe care dvs. le-ați pus la dispoziția acestor platforme vor fi transferate și folosite și de către noi, prin intermediul site-ului nostru cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro )
Societatea noastră nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice, cu excepția cazului în care este obținut în prealabil un acord scris și explicit al părintelui / tutorelui.
Dacă un părinte / tutore are cunoștință că un copil al său a furnizat Societății noastre date cu caracter personal, acesta trebuie să informeze de îndată Societatea. În cazul în care Societatea constată că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul în scris și explicit pentru prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal ale copilului, în scopurile specificate.

SCOPUL ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR

Scopurile pentru care putem prelucra datele Dvs cu caracter personal sunt:
- pentru a încheia sau a executa un "Contract” pe care l-am încheiat cu Dvs;
- pentru a furniza serviciile noastre;
- pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile publice competente cum ar fi Poliție / Parchet / Instanță judecătorească, etc.);
- pentru interesele noastre legitime sau pentru cele ale unei terțe părți ( atunci când este necesar )
- pentru interesele Dvs ( de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile Dvs fundamentale prevalează față de aceste interese;.
- pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de o prezentare a conținutului în cel mai eficient mod, atât pentru Dvs, cât și pentru computerul Dvs.;
- pentru a îmbunătăți site-ul, inclusiv funcționalitatea acestuia;
- pentru administrarea site-ului nostru;
- pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare;
- pentru efectuarea de profiluri în vederea analizării preferințelor personale, intereselor, comportamentului unei persoane fizice și luarea deciziilor automate pentru prevenirea riscurilor de fraudă;
- pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes pentru Dvs; - pentru a vă contacta și / sau a vă raspunde unei solicitari
- pentru a vă ține la curent cu modificarile sau actualizarile politicilor și practicilor noastre - pentru a vă raspunde atunci când ne contactați;
- pentru a păstra site-ul în siguranță, corect si actualizat.
Prin accesarea şi utilizarea site-ului cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) vă exprimați acordul ca datele Dvs. cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de Dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul de date cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor sale, în scopul realizării unui interes legitim al SC Mario Center – Business Corporation SRL și pentru îmbunătăţirea serviciilor Companiei.

ATUNCI CÂND VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU

Pagina noastră de internet vă permite, prin intermediul unui formular, crearea unui cont.
Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, și astfel voința Dvs. stă la baza colectării acestora.
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în această situație constă în necesitatea încheierii și executării unui „Contract", raporturile juridice dintre noi fiind guvernate de termenii și condițiile publicate pe site. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prin intermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării seriviciilor ce le oferim.
Serviciile oferite de cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) pot include anumite comunicate ale Companiei ( precum anunturi legate de noi functionalitati, mesaje administrative si newslettere ), acest tip de comunicare fiind considerat ca făcând parte din statutul de membru ce îl obțineți odată cu încheierea „Contractului” dintre noi prin completarea formularului mai sus menționat și puteti opta pentru neprimirea lor prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfarsitul newsletter-ului. Așadar, temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce privește comunicările transmise îl reprezintă consimțământul Dvs.
În ceea ce privește transmiterea datelor Dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publice cu competențe în cercetarea unor fapte penale, temeiul juridic al prelucării datelor îl constituie îndeplinirea unei obligații legale.

DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT DIVULGA DATELE COLECTATE

Suntem o Companie care, printre altele, are ca obiect de activitate administrarea paginilor web și acționăm cu maximă seriozitate în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor Dvs. personale.
În acest sens, trebuie să știți că toți angajații noștri, ca persoane împuternicite, sunt legați de clauze de confidențialitate, că sunt instruiți în mod periodic asupra obligațiilor care le revin privitoare la securitatea datelor cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a confidențialității și securității prelucrării datelor dvs. Personale.
De asemenea vă informăm despre faptul că în cursul desfășurării activității noastre, subscrisa Mario Center – Business Corporation SRL furnizăm date cu caracter personal care vă aparțin către o serie de colaboratori, entități ale grupului / partenerilor Companiei, ori autorități publice.
În cursul acestui proces acționăm cu maximă responsabilitate și ne alegem colaboratorii care oferă garanții suficiente privitor la existența unor măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, am inclus în toate contractele cu colaboratorii și persoanele afiliate, menite să protejeze interesele Utilizatorilor noștri.
Următoarele categorii de destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:
Furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale, cum ar fi Administratorul de sistem; Consultanți externi, cum ar fi firme de audit, avocați, etc;
Entități cu care Societatea este parteneră sau colaborează;
Autorități publice precum Poliție/Parchet, instanțele judecătorești, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Furnizorii de servicii de analiză, de stocare (ex. Cloud ) și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-urilor noastre;
Terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare;
Parteneri de afaceri și subcontractanți.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN ALTĂ ȚARĂ DIN AFARA SEE ( Spațiului Economic European )

Subscrisa Mario Center – Business Corporation SRL nu transferăm date cu caracter personal care vă aparțin într-o țară din afara SEE, decât dacă există protecții adecvate, incluzând:
O decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
O certificare „scut de confidențialitate”;
Reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
Un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
Un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
Clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană sau clauze standard aprobate de Autoritatea Nationala de Supraveghere (ANSPDCP).
În ipoteza în care aveți nevoie de lămuriri privitoare la existența / inexistența unor transferuri de date înafara SEE, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail indicată în prezenta notă de informare, iar noi vă vom indica o listă cu datele personale transmise (dacă va fi cazul) și care sunt garanțiile de securitate aplicate transferului.

PERIOADA DE TIMP ÎN CARE STOCAM DATELE

Datele Dvs. personale sunt stocate de către cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) timp de 1 an de la data ultimei interacțiuni cu noi prin intermediul site-ului, în cazul în care nu v-ați creat un cont de utilizator.
Pentru persoanele care și-au creat un cont de utilizator pe site-ul cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ), datele personale sunt stocate pe întreaga durată de existență a contului, iar după închiderea acestuia, pentru o perioadă de încă 30 de zile de la data închiderii contului.
După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse și / sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

DREPTURILE CE LE AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVESTE DATELE PERSONALE ALE DVS.

1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Acest drept vă permite să ne solicitați și să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Societatea prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ aveți dreptul de a primi o copie a acestor date precum și o informare completă privitoare la scopul prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii acestora precum și perioada lor de stocare.
2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, ori completarea acestora atunci când sunt incomplete. 3) Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, după cum urmează:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) datele au fost prelucrate ilegal;
c) prelucrarea a avut loc în baza consimțământului dvs. iar acesta a fost retras. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi prelucrate în continuare în situația în care dispozițiile legale în materie o impun.
4) Dreptul de a vă retrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
5) Dreptul la restricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe
a) contestarea exactității datelor;
b) prelucrarea ilegală.
6) Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat precum și, în anumite circumstanțe, să le transmiteți unui alt operator ori să le transferăm chiar noi altui operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
7) Dreptul la opoziție
Din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe.
8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ
Aveți dreptul de a solicita Operatorului intervenție umană, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor personale
10) Dreptul de a depune plângere
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către Operator a datelor Dvs. personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele Dvs, adresa de e-mail sau adresa poștală ( în funcție de modalitatea de comunicare ce o doriți ), numărul de telefon și scopul cererii. Date de contact:
E-mail: office@cazaredeltadunarii.ro – Prin e-mail;
Adresa: Calea Moșilor, nr. 154, sect. 2, București – Prin poșta.

POLITICĂ COOKIE-URI

Site-ul cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ) utilizeaza Cookie-uri.
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunostință utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea "Cookie"-urilor folosite de site-ul nostru.
Un cookie este un fișier text ( de dimensiuni mici ) ce conține litere și cifre și este plasat în calculatorul / laptop-ul Dvs când accesați un site web.
Plasarea de Cookies de către cazaredelatadunarii.ro ( alias cazareindelta.ro / lastminuteindelta.ro ), pentru cele care nu sunt strict necesare asigurării funcționalității corecte a site-ului, este necesar consimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prin intermediul butoanelor special amplasate odata cu accesarea site-ului. Fișierele cookies sunt strict necesare funcționării site-ului nu necesită acordul utilizatorilor pentru activare.
Cookie-ul permite site-ului să recunoască calculatorul unui utilizator.
Acest site foloseste Cookie-urile proprii, dar și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce numim "web 2.0", cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură în timpul navigării pe internet, cum ar fi:
- Personalizarea anumitor setări ( limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse, etc );
- Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri / platforme online un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile / platformele lor de către utilizatori, astfel încat să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru aceștia;
- Cookie-urile permit aplicațiilor multimedia sau de altor tip de aplicații de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
- Imbunătățesc eficiența publicității online.
Pentru o experiență de navigare completă și care să răspundă tuturor nevoilor Dvs. este recomandat să acceptați utilizarea tuturor modulelor cookie la accesarea site-ului nostru.
Asigurați-vă că aveți mereu update la browser.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor mai vechi ale browser-elor utilizate.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune, mai mari și mai performante site-uri de pe internet, atât locale / nationale cât și internaționale.
Cu o înțelegere clară a modului de operare și a beneficiilor pe care le aduc Cookie-urile, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încat să puteți naviga cu încredere pe internet.
Oprirea Cookie-urilor
Dezactivarea / refuzul de a primi Cookie-uri poate face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit.
Dacă refuzați a accepta Cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi / vizualiza materiale de publicitate online.
Din setarea în browser poți refuza Cookie-urile sau poți seta să fie accepte Cookie-uri de la anume site-uri.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările Cookie-urilor. Preferințele privind cookie pot fi modificate și ulterior, nu doar in momentul accesării site-ului.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@cazaredeltadunarii.ro

ACTUALIZAREA PREZENTEI NOTE DE INFORMARE

Prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă unor revizuiri periodice asupra cărora veți fi informat prin actualizarea prezentului încris.

Sigla Netopia Payments